Kuilenstraat 8  Wanroij.

De oorspronkelijke boerderij is vermoedelijk gebouwd in 1870. Het betreft een boerderij van het langgeveltype. Vanaf de bouw was deze gedekt met stro. In 1962 is het stro  vervangen door een dakbedekking van platen, welke nu nog aanwezig is. Vanaf de ruilverkaveling in 1968 is de boerderij niet meer in bedrijf. In de loop van de jaren is ver- en bijgebouwd. De raampartij aan de voorzijde Is in 1978 vernieuwd, waarbij de oude stijl is gehandhaafd, De oorspronkelijk lemen vloeren zijn thans betegeld.
In het pand zijn nog een aantal oude elementen aanwezig. Zo is er nog de originele landsteden schouw aanwezig. De houten plee (die niet meer gebruikt wordt) en een bedstede, zijn eveneens bewaard gebleven. Ook treft men nog een plafond van balken en planken aan. De schouw is gemaakt van tengels en leem vermengd met stro. Het bijgebouwde melkmeisje is, vanwege bouwvalligheid, in 1976 vernieuwd en nu in gebruik genomen als garage.
Sinds 1969 woont er Wilbert Manders gehuwd met Christa Lingen.
Zij kochten in 1968 de boerderij van Van Son uit Schaijk. Hij had boerderij verkregen toen deze vrij kwam als gevolg van de ruil- verkaveling. Daarvoor, vanaf ongeveer 1948, woonde er Antoon van Duren. Zijn zo’n Piet van Duren gehuwd met Miet Cornelissen, namen de boerderij over in 1962. In 1968 Zijn zij verhuisd naar Rijkevoort.
Martinus Hoogveld, gehuwd met Geertruij van Asten, die er daarvoor, vanaf 1900 woonde, hadden twee kinderen, een dochter en een zoon die in 1922 op 18 jarige leeftijd was overleden. Mogelijk is bij gebrek aan geschikte opvolging de boerderij daarom aan Antoon  van Duren verkocht, Martinus zette, nadat zijn moeder, Petronella Pennings in 1896 en zijn vader, Johannes Hoogveld in 1898 waren overleden, de boerderij van zijn ouders voort.
De Kuilen ontleent haar naam aan de verdiepte ligging in het landschap. Het laagste punt is bij familie Wolfs, Kuilsendijk 6.