Met speciale dank voor: Marc van der Straaten uit Wanroij die mij deze gegevens heeft gestuurd.

Wanneer was de woning op kaarten zichtbaar?

Kaart 1832 kadaster, geen woning. Linksboven van de Steeg, aan de Kuilenstraat ongeveer halverwege daaronder , tussen van de steeg en de zandweg zou de boerderij moeten staan.Kuilen1

Kaart 1836-1843, ook geen boerderij zichtbaar. Wel weer van de Steeg op de hoek.

Kuilen2

Kaart tussen 1850-1890, geen boerderij zichtbaar. Wel van de Steeg op de hoek.

Kuilen3

Kaart 1850-1890, boerderij staat op de kaart!

Kuilen4

Een werktekening van een kadastermedewerker uit 1872. De boerderij staat er en is opgemeten. Tekst die erbij staat: Van de Steeg Gerardus en Van de Steeg Johannes. Zij hebben de boerderij laten bouwen en waren de eerste eigenaren.

Kuilen5

Officiële tekening van kadaster uit 1871/1872. De boerderij netjes ingetekend.

Kuilen6

Wie waren de eigenaren?

In 1871 (er staat 1872 maar in kadaster wordt altijd de situatie van het jaar daarvoor beschreven) is de boerderij gebouwd. Betreft perceel C 1150. In een van de kolommen staat “6”. D.w.z. dat er bebouwing is. Vooraan staat ook een 6. Achteraan staat dat dit perceel is voortgekomen uit 717-1. Dat nr. 717 staat bovenaan, en is het nr. van de eigenaar. De 1 staat links. Toen was er nog geen bebouwing. Wellicht heeft er wel al een schuur of zo gestaan, zie kaart hierboven. Eigenaar was Johannes van de Steeg.

Eigenaar1

1878, perceel C 1150 wordt verkocht door Johannes vd Steeg aan Arnoldus Kuijpers.

Eigenaar2

Arnoldus Kuijpers verkoopt de boerderij C 1150 in 1900 aan Martinus, Peter en Theodora Hoogveld. Arnoldus Kuijpers is in 1900 overleden.

Eigenaar3
Door Hoogveld wordt er in 1908 iets bijgebouwd en in 1911 wordt de eigendom gescheiden. Het perceel wordt hernummerd naar C 1546. Eigenaar wordt Martinus Hoogveld. Eigenaar4In 1948 wordt de boerderij verkocht aan Antoon van Duren.

Eigenaar5

In 1962 verkoopt de familie Van Duren de boerderij aan zoon Piet van Duren.

Eigenaar6

In 1968 wordt de boerderij ingebracht in de ruilverkaveling. De ruilverkavelingscommissie wordt dan eigenaar.

Eigenaar7

1968 wordt de boerderij verkocht aan Van Son uit Schaijk en De Louw uit Oijen (bij Lith).

Eigenaar8

In 1969 verkopen Van Son en De Louw de boerderij aan Wil Manders.

Eigenaar9
Eigenaar Wil Manders.

Eigenaar10

Wie waren de bewoners?

In het kadaster staat bij het kadastrale nummer soms een andere aanduiding, in dit geval nr 168. Die nummers veranderden soms als er woningen in het dorp werden gebouwd. De eerste bewoner was de eerste eigenaar, Johannes van de Steeg. Volgens het register woonde hij er vanaf 1 december 1869. Dat betekent dat het huis niet in 1871 maar waarschijnlijk al in 1869 is gebouwd, of hij heeft tijdelijk in een schuur of iets dergelijks gewoond.

Eigenaar11

In 1873 kwam Arnoldus Kuijpers in de boerderij wonen met zijn vrouw Maria Willems. In 1878 kocht hij de boerderij. Misschien is vd Steeg er bij blijven wonen?
In 1880 woont Kuijpers er nog steeds.

Eigenaar12

In 1900 woont Hoogveld in de boerderij. Ze kochten die in 1900 van Kuijpers.  In 1880 en 1890 staan ze ingeschreven op de Peelkant/Peelstraat. Hierna zijn de eigenaren, zie eerder ook de bewoners van Kuilenstraat 8.

Eigenaar13